03.09.19

IALP novi članovi upravnog odbora

IALP

Izv. prof. dr. sc. Jelena Kuvač Kraljević 19. kolovoza 2019. službeno je potvrđena članicom Child Language Committee-a u sklopu International Association of Logopedics and Phoniatrics (IALP), odnosno Međunarodnog udruženja logopeda i fonijatara za razdoblje od 2019 do 2025.

 

IALP

 

 

Na slici s lijeva na desno: Kakia Petinou (Cipar, savjetnica), Sara Ferman (Izrael, članica prethodnog sastava Odbora), Jelena Kuvač Kraljević (Hrvatska, članica), Kristine McKean (UK, članica), Carol Westby, (USA, savjetnica), Marleen Westerveld (Australija, voditeljica Odbora), Gail Gillon, (Novi Zeland, voditeljica prethodnog sastava Odbora), Fernanda Dreux (Brazil, članica), Mary Claessen (Australija, članica), Nicki Nelson (USA, članica)