20.11.19

Potpomognuta komunikacija, kako započeti?

Potpomognuta komunikacija_ kako započeti_ (2) (1)

Predavač prof. Patricia Politano, University of Illinois of Chicago. 27. studenog 2019. u 14h, Znanstveno učilišni kampus Borongaj, dvorana Mljet. Organizatori predavanja, Hrvatsko logopedsko društvo i Odsjek za logopediju Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta. 

Potpomognuta komunikacija_ kako započeti_ (2) (1)

 

Poštovane kolegice i kolege,

Kotizacija za Simpozij o potpomognutoj komunikaciji iznosi 75,00 kn i uplaćuje se na žiro-račun HLD-a.

Po završetku Simpozija, sudionicima koji su uplatili kotizaciju bit će predane Potvrdnice o sudjelovanju na simpoziju.

Prijava na Simpozij vrši se na e-mail:

poticanjecco@gmail.com

Ovo je prilika da logopedi "iz prve ruke" nauče više o uporabi sredstava potpomognute komunikacije kao logopedskih pomagala u svakodnevnom logopedskom radu!

Program Simpozija:

13:30-14:00 Registracija sudionika

14:00-14:30 Otvaranje Simpozija

14:30-16:00 Izranjajuća komunikacija: kako započeti

(prof. Patricia Politano, University of Illinois at Chicago)

16:00-16.30 Osvježenje uz kavu, slane i slatke zalogaje

16:30-17:30 Potpomognuta komunikacija i jezične sposobnosti

(prof. Patricia Politano, University of Illinois at Chicago)

Očekujemo Vaše prijave!