17.04.11

ZAKON O LOGOPEDSKOJ DJELATNOSTI ***

Hrvatski Sabor

Prijedlog zakona o logopedskoj djelatnosti uvršten je kao dopunska točka u dnevni red 23. sjednice Hrvatskog sabora.

ZAKON O LOGOPEDSKOJ_DJELATNOSTI
Primjedbe na Prijedlog zakona o LD- za 23. sjednicu Hrv.sabora - za odbore

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada RH je odredila mr. Darka Milinovića, dr. med., potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra zdravstva i socijalne skrbi, Antu- Zvonimira Golema i Dražena Jurkovića, državne tajnike u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, te Tatjanu Katkić Stanić i Dubravku Jadro, ravnateljice u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi.