EDUKACIJA O ZAKAŠNJELOM KOMUNIKACIJSKOM I JEZIČNO - GOVORNOM RAZVOJU

Podružnica HLD-a Dubrovačko – neretvanske županije organizirala je seminar „Edukacija roditelja, odgajatelja i srodnih stručnjaka za rad s djecom zakašnjelog komunikacijskog i jezično – govornog razvoja“. Seminar se održao 22. studenoga od 9.00 – 18.00 sati u prostorijama RIT Croatia – Američke visoke škole za menagment i tehnologiju koji su nam ljubazno ustupili dvoranu, te uz potporu Grada Dubrovnika, Upravnog odjela za obrazovanje, sport, socijalnu skrb i civilno društvo.

 

LOGOPEDI U ACMT 22 11 2014  BY ZT - (2)
LOGOPEDI U ACMT 22 11 2014  BY ZT - (1)

Voditeljice seminara su bile kolegice: Renata Rade, prof. logoped i ritmičar, Zorana Dedić. prof. logoped i polaznik edukacije iz senzorne integracije, Dragomila Lelas, prof. logoped i glazbo terapeut. Na seminaru je sudjelovalo 57 polaznika: roditelja, odgajatelja, logopeda, defektologa, psihologa, fizioterapeuta i srodnih stručnjaka.

 

Program seminara je obuhvatio nekoliko područja: rani razvoj komunikacije, jezika i govora, govorno – motoričke igre najranije dobi, rutine kao prilike za poticanje komunikacijskog i jezično govornog razvoja, glazba – zadovoljstvo i poticaj djetetovog razvoja, igrom do komunikacije i govora, govorno – motoričke igre za komunikacijski zreliju djecu.

 

LOGOPEDI U ACMT 22 11 2014  BY ZT - (5)
LOGOPEDI U ACMT 22 11 2014  BY ZT - (4)

U proteklih 10 godina ovo je 3. seminar edukacije iz zakašnjelog komunikacijskog i jezično – govornog razvoja u organizaciji HLD-a DNŽ u Dubrovniku. Veliki interes i dobar odaziv polaznika, visokom ocjenom procijenjeno zadovoljstvo prezentiranim sadržajima i informacijama, predavačima i organizacijom seminara raduju nas i obvezuju na organiziranje sličnih edukativnih skupova u budućnosti.

 

Marija Hrtica, prof. logoped