Podružnica krapinsko-zagorske županije

VAŽNO! Sada smo dio podružnice Sjevorozapad. Više na linku

Obilježavanje Europskog dana logopedije u Krapinsko zagorskoj županiji

europski-dan-logopedije-2014Logopedi Krapinsko-zagorske županije 6. ožujka otvaraju svoja vrata i telefone u svojim kabinetima od 8 do 11 sati. Sva pitanja i nedoumice vezne za poremećaje komunikacije, jezika, govora i glasa možete uputiti logopedima. ...

Oblici intervencije kod djece s poremećajem iz autističnog spektra - predavanje Zabok

dnd_3Poštovani/-e, pozivamo Vas na stručno predavanje koje će se održati u srijedu 20. 02. 2013. u ...

6. Ožujka Europski dan logopedije u Krapinsko zagorskoj županiji

Krapinsko zagorska županijaAKTIVNOSTI PODRUŽNICE HLD-a KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE   **Evropski dan logopeda 06.03.2012, Krapinsko-zagorska podružnica obilježava uspješnim završetkom Projekta „Logoped u svaki vrtić“ i podnesenim izvješćem Županijskom uredu, te organiziranjem pre ...

Logopedski forum

Logopedski forum  Tijekom posljednjih nekoliko godina u zagorsko-krapinskoj podružnici HLD-a, a povo ...

Aktivnosti uz EDL 2010

Logopedi Podružnice krapinsko-zagorske  županije dana 04.03.2010., u četvrtak ,  uoči Europskog dana logopedije organiziraju predavanje za roditelje  i odgojitelje u  Dječjem vrtiću Maslačak , u Krapinskim Toplicama sa početkom u 17.00 sati . Tema  predavanja je:  ...