Obilježavanje Europskog dana logopedije u Krapinsko zagorskoj županiji

Logopedi Krapinsko-zagorske županije 6. ožujka otvaraju svoja vrata i telefone u svojim kabinetima od 8 do 11 sati. Sva pitanja i nedoumice vezne za poremećaje komunikacije, jezika, govora i glasa možete uputiti logopedima.

EUROPSKI DAN LOGOPEDIJE

Svake se godine 6. ožujka obilježava Europski dan logopedije. Ova je godina posvećena višejezičnosti pod motom “Višejezičnost – više mogućnosti”


Tim povodom u medijima će biti prilog o radu logopeda u našoj županiji. Također, bit će prikazan projekt “Logopedski kabinet” kao primjer dobre prakse i suradnje nekoliko jedinica lokalne samouprave, Krapinsko-zagorske županije i sustava zdravstva koji će poslužiti kao model za daljnje širenje logopedske mreže.

Već tradicionalno, svake godine 6. ožujka logopedi otvaraju svoja vrata i telefone u svima kabinetima Krapinsko-zagorske županije od 8 do 11 sati. Sva pitanja i nedoumice vezne za poremećaje komunikacije, jezika, govora i glasa možete uputiti logopedima u sljedećim ustanovama:

 

 • SB Krapinske Toplice, 383-257, 383-272
 • SB Stubičke Toplice, 201-000 (161)
 • OB Zabok, 204-645
 • Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, 091/571-21-27
 • DV “Naša radost”, Pregrada 099/743 3853
 • OŠ Zlatar Bistrica, 500-432
 • OŠ Mače, 466-584
 • OŠ Konjščina i DV Konjščina, 465- 100
 • OŠ Sveti Križ Začretje, 099/829 5836
 • OŠ Lijepa naša, Tuhelj, 091/ 454 1369
 • Društvo Naša djeca Zabok, 099/8249-615, 091/920 9934
 • Sveta Ana Lobor - Udruga za pomoć djeci s teškoćama u razvoju i invalidnim osobama, 091/551 3550