26. logopedska tribina u Splitu

split

HLD – Podružnica Splitsko dalmatinske županije organizirala je 2.12. 2011. na Odjelu za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju (˝Splitske toplice˝) KBC Split, svoju 26. tribinu.

 

Tema tribine bile su afazije. Predavanje s video prikazima održala je prof. Nada Kursar Crmarić, logopedinja s dugogodišnjim i bogatim stažom, i nažalost jedina logopedinja, koja 'skrbi' o afazičarima u gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji!

 

Svih 39 (trideset devet!) nazočnih logopeda, od onih koji su diplomirali pred koji mjesec do pionira logopedije u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koji su ispunili do kraja prostor predavaonice spomenutog odjela, složili su se da su afazični bolesnici sa svojim raznovrsnim poteškoćama, na poseban način privlačni logopedima!

 

Slijedilo je potom izvješće s drugog HURID-ovog simpozija u Belom Manastiru krajem rujna 2011. (Dragan Lisica, DV Cvit Mediterana). Kratka rasprava koja je slijedila aktualizirala je poteškoće u području rane intervencije, te o potrebi pronalaženja mogućih rješenja za što efikasniju brigu o djeci kojima je potrebna rana (logopedska) intervencija: bolja suradnja ustanova u gradovima i županiji, jače povezivanje s udrugom HURID...

 

O seminaru Talking/Mats (Podloge za govorenje) koji je održan u studenome 2011. u organizaciji ARR-e u Splitu, govorila je Nives Rešić, iz COO 'Slava Raškaj'.

 

O novom Pravilniku o upisu djece u osnovnu školu raspravu je otvorila Ingrid Gligo (OŠ Lučac), a tijek rasprave je zastao je na nejasnoćama s kojim se suočavaju logopedi u predškolskim ustanovama glede (ne)pisanja nalaza za djecu u logopedskoj terapiji…(nova tema za radni sastanak spomenute sekcije!).

 

Ova vrlo korisna logopedska tribina završila je osvrtom na aktualnosti iz HLD-a ( stanje s donošenjem Zakona o logopedskoj djelatnosti, poteškoće u naplati članarine…Stav je mnogih nazočnih da je slanje uplatnica najefikasniji način, no mnogi se žale da uplatnice nisu stigle na njihovu adresu, što naravno ne opravdava one koji to nisu do sada učinili).

(DL)