Poziv na godišnju skupštinu i 30. logopedsku tribinu u Splitu

Poštovane kolegice!

pozivam vas na

godišnju skupštinu i 30.logopedsku tribinu

u Osnovnoj školi Spinut, Teslina12 u Splitu

u srijedu, 30.04 u 9.00 sati

 

Dnevni red:

  1. Godišnje izvješće o radu HLD Podružnica Splitsko-dalmatinske županije (Dragan Lisica)

  2. Tema tribine: Povezanost strategije učenja i školskog uspjeha učenika triju osnovnih škola SDŽ-e (Mate Jurić, Maja Perkušić i Dajana Knežević);

  3. Kratko izvješće s održanog okruglog stola o višejezičnosti: Dijete i drugi jezik (Marina Parčina i Snježana Mihanović) i Rezultati upitnice o višejezičnoj djeci u predškolskim ustanovama (Dragan Lisica);

  4. Izvješća sa seminara: Prvi državni seminar za logopede u Opatiji (Ingrid Gligo); Interdisciplinarni seminar o rascjepima /Zagreb (Ana Bedalov)

  5. Novosti iz HLD-a: a) Što je novo u radu Sekcija logopeda u zdravstvu (Ana Bedalov), b) Najava 5. Kongresa logopeda u Osijeku (2015.), c) Novosti u svezi s članstvom i plaćanjem članarine (Zlata Podrug)

  6. Razno

 

Uz pozdrav,

Predsjednik podružnice: ¹

Dragan Lisica, prof.

__________________________________________________________

¹) Kontakt telefon: 099/230 40 30

Jezerce_ogledalo 30 logopedks atribina Split