Aktivnosti povodom Europskog dana logopedije u SDŽ 2022

Obavještavamo sve zainteresirane da će se aktivnosti navedene u tablici provoditi od 4. do 8. ožujka povodom obilježavanja Europskog dana logopedije. Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže!

VRIJEME

NOSITELJ AKTIVNOSTI -

LOGOPEDI

MJESTO ODRŽAVANJA

AKTIVNOST

4.3., petak,

u 8:00 h

Ivana Kujundžić

DV Zmijavci

Savjetovanje roditelja na temu Psihofizička zrelost djeteta za polazak u školu

4.3., petak u 16:30h

Doc.dr.sc. Ana Leko Krhen

ERF, Zagreb

Zoom

https://bit.ly/EDLmucanje

Predavanje za roditelje i ostale…

MUCANJE – skriveni poremećaj

7.3., pon. u 16:00 h

Ivana Kujundžić

DV Ribica, Grubine

Predavanje na temu: razvoj govora i psihofizička zrelost djeteta

7.3., pon.

8-13 h

Katarina Todorić

Gabriela Pandža

DV Imotski

Logopedsko savjetovanje za roditelje djece korisnika usluga vrtića

7.3., pon.

9-11 h

Marijana Juroš

Martina Puljiz

Udruga osoba s invaliditetom Imotski

Besplatno individualno i/ili grupno savjetovanje roditelja vezano za odstupanja u govorno-jezičnom razvoju djece.

7.3.2022.

Emilija Ujević Tomšić

Logopedski kabinet „Logopedionica“

Makarska 2, Split

Osvještavanje važnosti uloge logopeda i prikaz područja djelovanja kroz niz obavijesti i objavu na društvenim mrežama, uz besplatno darivanje prigodnog radnog materijala s tematikom Europskog dana logopedije.

8.3., uto.

13 - 15 h

Petra Mihaljević

Klinika za neurologiju,

KBC Split

021/556-849

Najaviti se za termin.

Logopedsko savjetovanje za odrasle