Predavanje: Rana komunikacija – kako je promatrati i uočiti odstupanja

Rana komunikacija - predavanje Split 2

U Splitu  04.2.2011. u Gradskoj  knjižnica Marka Marulića u organizaciji  HLD - Sekcije predškolskih logopeda   Podružnice splitsko-dalmatinske i DV Cvit Mediterana  održano predavanje: Rana komunikacija – kako je promatrati i uočiti odstupanja.
Predavač/voditelj je bila  dr. sc. Maja Cepanec  s ERF-a Odsjeka za logopediju i Kabineta za ranu rehabilitaciju iz Zagreba .
Po prekrasnom proljetnom danu predavanju se odazvalo  stotinjak sudionika iz tridesetak ustanova Grada Splita i županije (ponajviše predškolskih ustanova, zatim ustanova za rehabilitaciju i drugih).

 

Po strukturi nazočnih najviše je bilo odgajatelja (44), logopeda (22), zatim psihologa, edukacijskih rehabilitatora, pedagoga, viših medicinskih sestara, radni-, kinezi - i fizioterapeuta; učitelja, savjetnika iz Agencije za OO-e, neuropedijatara… (U pozivu su i pedijatri  bili ciljana skupina, i premda je poziv išao na dvadesetak pedijatrijskih adresa, nije se odazvao nijedan!)
U dvosatnom predavanju sama tema, za mnoge relativno nova  i značajna za područje u brizi za djecu s posebnim potrebama /teškoćama u razvoju, prezentirana je u zanimljivom i interaktivnom predavanju s (video)prikazom procjenjivanih komunikacijskih ponašanja .

 

Svatko je mogao pronaći  svoje  mjesto u prepoznavanju poteškoća u ranoj komunikaciji. Neizravan 'poziv' osobito je upućen logopedima, u dijelu u kome trebaju trajno procjenjivati koji su prioriteti u strukturi njihove terapijske skupine.
Osim toga, predavanje je potvrdilo  da je samo interdisciplinaran tim sposoban pomoći djetetu s komunikacijskim poremećajima  kako u dijagnostici tako i u  samom tretmanu. Timska rascjepkanost i obrazovna neujednačenost ozbiljne su zapreke  uspješnoj pomoći  djeci s komunikacijskim poteškoćama.

Mnogi su završetak predavanja doživjeli kao poticaj da zakoraknemo i u ovom području hrabrije  naprijed.

 ( U privitku je i nekoliko fotografija s predavanja!)
Dragan Lisica, prof.