Okgrugli stol povodom EDL 2014.

Okrugli stol Višejezičnost Split 2014 01

Ovogodišna tema Europskog dana logopedije: Višejezičnost obilježena je i u Splitsko dalmatinskoj županiji.

Sekcija predškolskih logopeda Unutar udruge stručnih suradnika predškolskih ustanova SDŽ-e održala je Okrugli stol sa sljedećim temama:

1) Psihološki aspekti dvojezičnosti djece rane dobi (mr. Žana Pavlović, psihologinja DV Cvrčak (Solin);

2) Dijete i drugi jezik (Snježna Mihanović, logopedinja DV Radost Split i Marina Parčina, logopedinja DV Marjan Split), i

3) Rezultati upitnice o višejezičnoj djeci u predškolskim ustanovama Splitsko-dalmatinske županije (Dragan Lisica, logoped savjetnik DV Cvit Mediterana i Zlata Podrug, logopedinja DV Bili cvitak Sinj)

 

Okrugli stol je održan 19. ožujka u 18:00 sati u Gradskoj knjižnici Marko Marulić u Splitu. Nazočilo je šezdesetak sudionika. Najveće zanimanje pobudila je treća tema u kojoj su izneseni rezultati o stanju višejezične djece u programima predškolskih ustanova.

 

Tema je u našoj županiji obrađivana po prvi puta.

U projekt se uključilo 8 predškolskih ustanova naše županije: Cvit Mediterana, Grigor Vitez, Marjan i Radost (Split), te Cvrčak (Solin), Kaštela, Bili cvitak (Sinj) i Omiš. Anketirano je ukupno 44 roditelja višejezične djece (jedan od roditelja govori hrvatski kao drugi jezik).

 

Anonimna upitnica je sadržavala 10 pitanja, a oni su se odnosili na: djetetovu KD, nadnevak i mjesto rođenja, materinji jezik, vrijeme provedno u Hrvatskoj i u predškolskojstanovi, program koji pohađa u predškolskoj ustanovi, te kojim jezikom razgovara s majkom(ocem) koji ne govore hrvatski. Druga skupina pitanja odnosila se na stupanj usvojenosti HJ (dostignuti stupanja usvojenosti govornih vrednota, leksike i morfo-sintakse (postojanje možebitnih jezično-govornih poteškoća) i uključenosti u logopedski tretman.

 

Prvotni cilj je bio dobiti globalni uvid u stanje govora i jezika višejezične djece. Postavljeni cilj je dosegnut. Mnogi od (nažalost malobrojnih) nazočnih iskazali su interes da se tema ponovi na ovogodišnjim 20. Mirisima djetinjstva (Split, studeni 2014.), kao i da se proširi s djecom iz ustanova koje se ovoga puta nisu uključile.

Okrugli stol je popratila TV Jadran 15-esto minutnom emisijom i TV Mreža kratkom najavom.

 

(Dragan Lisica, prof.)