Predavanja u Bjelovarsko - bilogorskoj županiji povodom EDL 2014

U skladu sa ovogodišnjom temom obilježavanja Europskog dana logopedije "Višejezičnost- više mogućnosti" u Bjelovarsko - bilogorskoj županiji održat će se predavanja :

Daruvar - 05.03.2014 u 17,00 sati

u Pučkoj knjižnici i čitaonici u Daruvaru na temu:
 
Kalendar govorno jezičnog razvoja - predavač- Darinka Nikolić prof.def.
Višejezičnost - predavač - Valentina Kolik prof.def.
Radionica jezično govorne komunikacije za predškolsku djecu i roditelje - voditeljice
          
- Željka Grujić mag.logoped
- Libuša Buha prof.logoped
- Martina Cenger mag. logoped

Bjelovar - 06.03.2014 u 19,00 sati.

na studijskom odjelu Narodne knjižnice Petar Preradović na temu:
Jezično govorni razvoj - predavač- Romana Misir prof.defektolog logoped
Višejezičnost - više mogućnosti - predavač Sonja Maletić- prof. defektolog logoped
Bilingvizam - predavač - Lana Šramek mag.logoped.

Radio - 05.03.2014.u 16,30 sati

radijska emisija "O zdravlju" na županijskom radiju "Radio terezija" bila je posvećena logopedima i logopediji sa temom ovogodišnjeg obilježavanja EDL ""Višejezičnost". Gost emisije predsjednica Podružnice središnje Hrvatske Sonja Maletić prof.log.
HLD EDL Središnja Hrvatska