Slavonsko-baranjska podružnica

Slavonsko- baranjska podružnica osnovana je 12. 11. 2010. u Osijeku.
Radom i djelovanjem obuhvaća četiri županije; Požeško-slavonsku, Brodsko- posavsku, Vukovarsko-srijemsku i Osječko-baranjsku. Tijekom prve godine rada bilježimo četiri radna sastanka sa stručnim predavanjima, radionicama, te sudjelovanje u istraživačkom radu u suradnji sa Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom

Izvješće o djelovanju podružnice u 2010. godini

Slavonsko- baranjska podružnica HLD-a 09  Tijekom prve godine rada bilježimo četiri radna sastanka sa stručnim predavanjima, radionicama, te sudjelovanje u istraživačkom radu u suradnji sa Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom. Europski dan logopedije 2010 Povodom Europskog dana logopedije 2010. na području naše četir ...

Europski dan logopedije 2010

ARHIVA: Pozivi za predavanja i radijske emisije povodom Europskog dana logopedije 2010, te poziv na sastanak Podružnice slavonsko-baranjske županije , u četvrtak 18.ožujka 2010 u 13,00 sati.     ...