Edukacije

Novosti u dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji poremećaja glasa i govora – 12.04.2024.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana glasa Klinika za bolesti uha, nosa i grla i kirurgiju glave i vrata KBC-a Zagreb organizira simpozij pod naslovom: „Novosti u dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji poremećaja glasa i govora“. Na simpoziju će kao predavači sudjelovati istaknuti stručnjaci iz područja prevencije, dijagnostike, kirurškog liječenja i rehabilitacije glasovnih i govornih poremećaja iz Hrvatske ali i stručnjaci iz susjednih zemalja.

SAZNAJ VIŠE

PRIZNANJA I ZAHVALNICE

Obilježavanje 30. obljetnice HLD-a

Dana 21. prosinca 2022. godine, u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, Zagreb, Hrvatsko logopedsko društvo svečano je obilježilo 30 godina samostalnog djelovanja.

Saznaj više

SVJETSKI DAN GLASA

Simpozij povodom Svjetskog dana glasa 21. travnja 2023.

Studij Logopedija Sveučilišta u Rijeci, Zavod za audiologiju i fonijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organiziraju 3. međunarodni znanstveno-stručni simpozij povodom Svjetskog dana glasa koji će se održati 21. travnja 2023. na Kampusu Sveučilišta u Rijeci.

Saznaj više