CPLOL

image001
Dana 25. 05. 2013. održala se Generalna skupština CPLOL-a u Sofiji na kojoj je izglasano prihvaćanje Hrvatskog logopedskog društva kao punopravnog člana ove europske logopedske asocijacije. CPLOL sada okuplja logopedska društva iz 29 europskih zemalja.

Detaljnije o temi: LINK