Dan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

14. travnja 1962. godine je osnovana prva visokoškolska ustanova u Hrvatskoj, i tadašnjoj državi SFR Jugoslaviji, za edukaciju logopeda pod nazivom Visoka defektološka škola. 1973. godine Visoka škola postaje Fakultet za defektologiju, a 1998. dobiva današnji naziv, skraćeno ERF. Fakultet je 2007. godine promijenio svoju prvobitnu lokaciju iz Kušlanove ulice i seli na Sveučilišni kampus Borongaj. Prvi dekan, tadašnje Visoke defektološke škole je bio prof. Tomislav Špoljar, a trenutni je dekan fakulteta izv. prof. dr. sc. Ante Bilić Prcić. Više informacija o povijesti studija i fakultetu možete pronaći na internetskoj stranici fakulteta, odabirom sljedeće poveznice https://www.erf.unizg.hr/hr/o-nama/o-fakultetu .