ATAAC konferencija o asistivnoj tehnologiji i potpomognutoj komunikaciji

Poštovani članovi HLD-a,

Pozivamo Vas na sudjelovanje na ATAAC konferenciji o asistivnoj tehnologiji i potpomognutoj komunikaciji: www.ataac.eu ATAAC 2022 održat će se u hotelu Westin u Zagrebu 29. i 30. rujna. HLD je partner ATAAC-a pored globalnih partnera kao što su ISAAC (svjetska organizacija za potpomognutu komunikaciju) i DATEurope (europska organizacija za digitalnu asistivnu tehnologiju). Dodatno, ako želite aktivnije sudjelovati te prezentirati svoj rad na ATAAC-u, možete to učiniti putem poster sekcije: https://www.ataac.eu/hr/ataac-posteri.html

Ključne riječi