HLD organizacija

Hrvatsko logopedsko društvo ( skraćeni naziv HLD) je samostalna i dragovoljna udruga koja okuplja logopede na teritoriju Republike Hrvatske koji se bave stručnim i znanstvenim problemima osoba s poremećajem jezično-govorno-glasovne komunikacije.

Ciljevi HLD-a su okupljanje profesora logopeda, naziv koji uključuje sve nazive stručnjaka iz područja logopedske djelatnosti iz prijašnjih godina (u daljnjem tekstu: logoped) radi unapređivanja njihovog stručnog i znanstvenog rada te radi zaštite strateških interesa.

U ostvarivanju ciljeva i djelatnosti HLD usklađuje i usmjerava aktivnosti članstva, osigurava provođenje zajedničkih dogovora i zaključaka te se zalaže za učinkovitost i jedinstvenost stavova članstva.

Članovi HLD-a mogu biti redovni, pridruženi i počasni.
Redovni članovi HLD-a mogu biti poslovno sposobni državljani Republike Hrvatske sa završenim studijem logopedije (pojam obuhvaća profesore defektologije - logopede i diplomirane defektologe-logopede), bez obzira na prebivalište.
Pridruženi članovi HLD-a mogu biti drugi znanstveni i stručni djelatnici visoke stručne spreme koji svojim radom na području teoretske i primijenjene logopedije pridonose razvoju struke.
Počasni članovi HLD-a mogu biti istaknuti stručnjaci koji imaju posebne zasluge za unapređenje logopedske znanosti i struke.

Članstvo u HLD-u je dobrovoljno.

Skupština HLD-a je najviši organ HLD-a i čine ju svi redovni članovi HLD-a i samo oni imaju pravo odlučivanja.
Pridruženi i počasni članovi sudjeluju u radu skupštine bez prava odlučivanja.

Upravni odbor HLD-a čine predsjednik i četiri člana koje bira Skupština HLD-a od svojih redovnih članova.
Prošireni upravni odbor čine i predsjednici sekcija i podružnica također redovni članovi.
Predsjednik HLD-a je ujedno i predsjednik Upravnog odbora HLD-a.

Nadzorni odbor HLD-a sastoji se od tri člana koji se biraju od redovnih članova HLD-a i koje bira Skupština HLD-a .
Sud časti HLD-a sastoji se od pet članova koji se biraju iz redova redovnog članstva i koje bira skupština HLD-a . Sud časti bira predsjednika iz svog članstva.

U HLD-u djeluju podružnice koje se osnivaju na teritorijalnom načelu i djeluju na području jedne ili više županija.
Podružnicu može osnovati najmanje 10 članova HLD-a, koji djeluju na području za koje osnivaju podružnicu.

Podružnice Hrvatskog logopedskog društva (9):

 

Podružnica Grada Zagreba i Zagrebačke županije (pripadaju joj i logopedi s područja Karlovačke županije)
Podružnica krapinsko-zagorske županije
Varaždinska podružnica (pripadaju joj i logopedi s područja Mađimurske županije)
Podružnica središnje Hrvatske
Slavonsko-baranjska podružnica
Zadarska podružnica
Šibensko-kninska podružnica
Podružnica splitsko-dalmatinske županije
Podružnica dubrovačko-neretvanske županije


Poradi promicanja stručnog i znanstvenog rada u HLD-u su osnovane stručne i znanstvene sekcije.
Sekcije HLD-a su : Sekcija logopeda u zdravstvu, Sekcija školskih logopeda, Sekcija predškolskih logopeda, Sekcija logopeda u privatnoj praksi.

Društvo  izdaje stručno glasilo Logopedija.

HLD surađuje s međunarodnim organizacijama i udrugama, kao i udrugama drugih zemalja radi promicanja struke te se može učlaniti u iste.
Društvo je od svibnja 2006. godine pridruženi član  Europske udruge logopeda, CPLOL-a (Standing Liaison Committee of Speech and Language Therapists / Logopedists in the European Union).