Fotogalerija

Fotografije su razvrstane po danima kongresa!

Srijeda 22.9. 2010.

4. Kongres HLD-a - srijeda, 22.09.2010. - 14Prvog dana kongresa, 22. 09. 2010. održana je i Skupština Hrvatskog logopedskog društva na kojoj je ustanovljeno da HLD sada broji oko 650 članova, a  broj članova je u stalnom porastu. ...

Četvrtak 23.9. 2010.

4. Kongres HLD-a - četvrtak, 23.09.2010. - 49Osim radnog dijela Kongresa, i društvena događanja nisu bila zanemarena. Tako je u četvrtak, 23.09.2010. za sudionike Kongresa organiziran izlet u Hrvatsko Zagorje, posjet muzeju Hušnjakovo u Krapini, te ručak u kleti Kozjak. ...

Petak 24.9. 2010.

4. Kongres HLD-a - petak, 24.09.2010. - 01U petak, 24. 09. u hotelu International organizirana je svečana večera za sve sudionike kongresa.  Tijekom kongresa prikazan je časopis Logopedija koji je nakon višegodišnjeg neizlaženja ponovo dočekao objavljivanje. ...

Subota 25.9. 2010.

4. Kongres HLD-a - subota, 25.09.2010. - 20Uz logopede, u radu Kongresa sudjelovali su i stručnjaci srodnih znanosti: psiholozi, liječnici, rehabilitatori, fonetičari, pedagozi, učitelji te je Kongres okupio 280 sudionika iz zemlje i inozemstva. ...