Kontakt

Sve dodatne informacije možete zatražiti putem elektroničke pošte na

kongres@hld.hr
mcepanec@globalnet.hr

te putem pošte i telefaxa na

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Borongajska cesta 83f
10000 Zagreb
Tel: 00385 1 24 57 000
Fax: 00385 1 24 57 559