O logopediji

Čime se bavi logoped

Logopedi su stručnjaci koji rade na prevenciji, otkrivanju, dijagnosticiranju te terapiji poremećaja verbalne i/ili neverbalne komunikacije te poremećaja oralno-laringealnih funkcija u osoba svih dobnih skupina u skladu s propisima i programima koje navodi Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Europska asocijacija logopeda (ESLA) te Američka asocijacija logopeda (ASHA). Osim kliničkim djelovanjem logopedi se bave temeljnim i primijenjenim znanstvenim istraživanjima u navedenim područjima za što ih osposobljava poslijediplomski sveučilišni doktorski studij u Republici Hrvatskoj.

Logopedska djelatnost uključuje:

– prevenciju, probir, otkrivanje, procjenu, dijagnostiku i rehabilitaciju (terapiju):

  1. poremećaja predverbalne, verbalne i neverbalne komunikacije, jezika (usmenog i pisanog, jednojezičnih i dvojezičnih govornika), govora i glasa nastalih uslijed različitih uzroka,
  2. poremećaja oralno-laringealnih funkcija (hranjenja i gutanja) i srodnih poremećaja,
  3. poremećaja verbalne i/ili neverbalne komunikacije u osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju (intelektualnim teškoćama, cerebralnom paralizom i kroničnim bolestima, sljepoćom i slabovidnošću, oštećenjem sluha, poremećajima iz spektra autizma, emocionalnim teškoćama),

– pružanje usluga funkcionalne dijagnostike slušanja, rehabilitacije slušanja/ jezika/govora te pružanje savjetodavnih usluga osobama oštećena sluha i njihovim obiteljima,

– procjenu složenih komunikacijskih potreba te odabir metoda potpomognute komunikacije i primjerenih oblika asistivne tehnologije 

– usvajanje potpomognute komunikacije i uporabe asistivne tehnologije

– procjenu, odabir i razvoj podupirućih i alternativnih komunikacijskih sustava te omogućavanje usvajanja uporabe

– davanje prijedloga vezanih uz individualizaciju nastavnog procesa djece s poremećajima u području komunikacije, jezika, govora i slušanja.

Navedena je djelatnost usmjerena na otkrivanje i otklanjanje svih spomenutih poremećaja, a ostvaruje se kroz postupke prevencije, dijagnostike, terapije i protetike, kao i savjetodavnoga rada i edukacije.