O logopediji

Područja i sektori rada

Logopedska djelatnost obavlja se u:

 • sustavu zdravstva:
  – otorinolaringološkim, pedijatrijskim, neonatološkim, neurološkim i neurokirurškim odjelima i klinikama, jedinicama intenzivnog liječenja, psihijatrijskim, fizijatrijskim, gastroenterološkim odjelima/klinikama,  poliklinikama, bolnicama i domovima zdravlja
  – ustanovama za mentalno zdravlje i savjetovalištima
  – gerijatrijskim ustanovama
  – centrima za medicinsku rehabilitaciju
 • sustavu socijalne skrbi:
  – centrima i ustanovama za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, kao primjerice:
  – ustanovama za rehabilitaciju osoba s cerebralnom paralizom i  intelektualnim teškoćama, višestrukim oštećenjima, oštećenjima vida, oštećenjima sluha i dr.
  – ustanovama za poremećaje iz spektra autizma i dr.
  – domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i odgojnim  domovima
  – domovima za starije i nemoćne
 • odgojno-obrazovnom sustavu:
  – ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja
  – ustanovama osnovnoškolskog
  – ustanovama srednjoškolskog obrazovanja

 • u privatnoj djelatnosti kao fizičkoj osobi te  privatnim pravnim osobama (ustanove, trgovačka društva)

 • u neprofitnim organizacijama

 • istraživačkim centrima