O logopediji

Važni dani u logopediji

U svijetu su određeni datumi kojima logopedi i njihovi korisnici diljem svijeta žele skrenuti pažnju govorno-jezične poremećaje. Neke od tih datuma smo i mi u Republici Hrvatskoj prihvatili zadnjih četvrt stoljeća, a njihov broj raste.

Obilježavanjem ovih važnih datuma Hrvatsko logopedsko društvo želi naglasiti važnost educiranja i podizanja svjesnosti o jezično-govornim poremećajima s ciljem njihova prepoznavanja i ranog interveniranja. Rana intervencija znači rana dijagnostika te uspješniji terapijski učinci na korisnika.

U nastavku je ove stranice izložen kratki uvid u povijesni pregled obilježavanja tih važnih datuma u svijetu i Hrvatskoj.

Povijesni pregled

Dan Studija Logopedija Sveučilišta u Rijeci

Pročitaj više >

Međunarodni dan kohlearnih implantata

Pročitaj više >

Europski dan logopedije

Pročitaj više >

Svjetski dan osoba s Down sindromom

Pročitaj više >

Dan svjesnosti o autizmu

Pročitaj više >

Dan Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu

Pročitaj više >

Svjetski dan glasa

Pročitaj više >

Mjesec “Boljeg slušanja i govorenja”

Pročitaj više >

Međunarodni dan apraksije

Pročitaj više >

Međunarodni dan jednostavnog jezika

Pročitaj više >

Međunarodni mjesec disfagije

Pročitaj više >

Međunarodni mjesec afazije

Pročitaj više >

Mjesec svjesnosti o potpomognutoj komunikaciji

Pročitaj više >

Svjetski dan osmijeha: rascjepi usne i nepca

Pročitaj više >

Međunarodni dan osoba disleksijom

Pročitaj više >

Međunarodni dan svjesnosti o razvojnom jezičnom poremećaju

Pročitaj više >

Dan Hrvatskog logopedskog društva

Pročitaj više >

Međunarodni dan svjesnosti o mucanju u Republici Hrvatskoj

Pročitaj više >

Izvori

Važni dani u logopediji
Marn B.; Grgurić-Koprčina, B.; Dulčić, A. (2002).

Sveobuhvatni probir novorođenčadi na oštećenje sluha (SPNOS) u Hrvatskoj. Maribor, Slovenija.

“International Cochlear Implant Day”
“World Down Syndrome Day”
“World Autism Awarness Day”
Fakultet jučer i danas
“Obilježavanje Međunarodnog dana jednostavnog jezika u Hrvatskoj 28. svibnja 2021.”
“Poslušajte svoj glas – možda Vam želi nešto reći”
“About world smile day”
“Better Hearing and Speech Month 2022
Prvi puta u Hrvatskoj obilježen međunarodni mjesec disfagije