Međunarodni dan svjesnosti o mucanju

Međunarodni se dan svjesnosti o mucanju počeo obilježavati 1998. godine na poticaj Michaela Sugarmana iz Kalifornije (SAD). U Hrvatskoj se počinje obilježavati već 22. listopada 2000. godine na inicijativu Hrvatske udruge za pomoć osobama koje mucaju „Hinko Freund“, godine kada je Udruga i osnovana. Tom prilikom su organizirana „Otvorena vrata Udruge Hinko Freund“ kada su članovi Udruge pružali informacije o Udruzi i mucanju zainteresiranim građanima. Na inicijativu Udruge „Hinko Freund“, Sabor Republike Hrvatske je 2009. godine 22. listopada proglasio Danom svjesnosti o mucanju u Republici Hrvatskoj. Tirkizna je vrpca simbol ovog važnog dana. U nastavku se mogu vidjeti neki plakati dosadašnjih obilježavanja ISAD-a (International Stuttering Awarness Day).