Međunarodni dan svjesnosti o razvojnom jezičnom poremećaju

Svake se godine od 2017. obilježava podizanje svjesnosti o razvojnom jezičnom poremećaju. U Hrvatskoj je ovaj Dan prepoznat i obilježen 2019. godine, na inicijativu Odsjeka za logopediju Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Hrvatskog logopedskog društva, i od tada se redovito obilježava.