17.05.17

HLD – partner u organizaciji AT-AAC 2017 – Konferencije o asistivnoj tehnologiji i potpomognutoj komunikaciji

ATAAC2017_banner_300x250px (1)

Konferencija o asistivnoj tehnologiji i potpomognutoj komunikaciji se održava

od 13. do 15. rujna 2017. u hotelu Westin Zagreb.

Svojom tematikom namjenjena je stručnjacima koji rade s djecom s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom: logopedima, edukacijskim rehabilitatorima, radnim terapeutima, nastavnicima i svima onima koji žele doznati više o asistivnoj tehnologiji.

Radi se o najvećoj konferenciji ove vrste u regiji.

Sudjeluju 32 predavača iz 9 zemalja - vrhunski stručnjaci koji rade s djecom s teškoćama, a dolaze iz Amerike, Engleske, Njemačke, Švedske... te korisnici asistivne tehnologije i potpomognute komunikacije.

Web stranica konferencije je: www.ataac.eu/hr.

Svaki od tri dana Konferencije ima specifičnu temu:

1. dan - Djeca s teškoćama u razvoju: obitelj, vrtić i škola

2. dan - Rana intervencija, rehabilitacija, bolnice, centri za odgoj i obrazovanje

3. dan - Asistivna tehnologija za samostalan život, rad i učenje

Neke od tema predavanja su:

  • Procjena i priprema djeteta s višestrukim teškoćama za školu
  • Asistivna tehnologija u školama
  • Asistivna tehnologija za pristup računalu
  • Komunikatori za osobe koje ne mogu govoriti

 

 

Predavanja inozemnih predavača bit će simultano prevođena s engleskog na hrvatski jezik.

Za vrijeme konferencije moći će se vidjeti i isprobati različita pomagala za osobe s invaliditetom, od asistivne tehnologije za pristup računalu do različitih vrsta komunikatora.

 

Prijavu je potrebno izvršiti na ovoj web stranici:

www.bit.ly/ATAAC-2017-registracija

  ATAAC 2017 - za web