11.06.13

HLD postao punopravni član CPLOL-a

Sofija 2013.
 

Dana 25. 05. 2013. održala se Generalna skupština CPLOL-a u Sofiji na kojoj je izglasano prihvaćanje Hrvatskog logopedskog društva kao punopravnog člana ove europske logopedske asocijacije. CPLOL sada okuplja logopedska društva iz 29 europskih zemalja. Prezentaciju Hrvatskog logopedskog društva, u svojstvu delegata pri CPLOL-u, održala je dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza.

CPLOL i UO HLD-a čestitaju svim članovima!

Presidents letter 2013

 

Sofija 2013-1.

Hrvatsko logopedsko društvo na Generalnoj skupštini CPLOL-a održanoj u Ateni 2006. godine postalo je pridruženi član CPLOL-a. Predstavnici HLD-a tada su bili Darija Hercigonja Salamoni, prof., prof. dr. sc. Draženka Blaži i dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza. Tijekom posljednjih sedam godina u radu Edukacijske komisije i Komisije za primjenu logopedije u praksi naši su delegati vrlo aktivno sudjelovali i svojim prijedlozima doprinosili temeljnom cilju CPLOL-a: ujednačavanju edukacijske i profesionalne platforme za sve logopede u EU.

 

Novo predsjedništvo je izabrano na mandat od tri godine. Mandat svih delegata zemalja članica potvrđen je na najmanje dvije godine.

  • Predsjednica CPLOL-a je Michèle Kaufmann-Meyer (Švicarska).
  • Glavna tajnica CPLOL-a je Urlika Guldtsrand (Švedska).
  • Blagajnica CPLOL-a je Frédérique Schneider (Francuska).
  • Izvršni odbor CPLOL-a, uz predsjednicu i tajnicu, čine i četiri potpredsjednika:
  • Potpredsjednica za edukaciju je Maria Vlassopoulos u (Grčka).
  • Potpredsjednica za primjenu logopedije u praksi je Catarina Olim, (Portugal).
  • Potpredsjednica za profesionalno prepoznavanje je Raffaella Citro (Italija).
  • Potpredsjednica za organizaciju kongresa CPLOL-a je Baiba Trinite (Latvia).

 

image001

Atena 2006 - prijem u CPLOL
Atena 2006  prezentacija HLD-a