12.09.14

Matematička bajka

Matematička bajka
Matematička bajka
Hrvatska udruga za disleksiju izdala je komplet Matematička bajka (Vježbenica i CD). Autorice su Željka Butorac, prof. logoped i prof.dr.sc. Mirjana Lenček. Za animaciju, grafičku i informatičku izradu CD-a zaslužna je Snježana Požgaj-Vinčić, prof. logoped. 
Zadaci u kompletu su namijenjeni uvježbavanju znanja koje pripadaju u tzv. početnu matematiku i uključuju dio predvještina kao i dio znanja koja se usvajaju tijekom prvog razreda osnovne škole.
Informacijeo načinima naručivanja potražite na stranicama www.hud.hr

Hrvatska udruga za disleksiju izdala je komplet Matematička bajka (Vježbenica i CD). Autorice su Željka Butorac, prof. logoped i prof.dr.sc. Mirjana Lenček. Za animaciju, grafičku i informatičku izradu CD-a zaslužna je Snježana Požgaj-Vinčić, prof. logoped. 

Zadaci u kompletu su namijenjeni uvježbavanju znanja koje pripadaju u tzv. početnu matematiku i uključuju dio predvještina kao i dio znanja koja se usvajaju tijekom prvog razreda osnovne škole.

Informacije o načinima naručivanja potražite na stranicama www.hud.hr