22.01.16

Nagrađeni logopedi

erflogo

Nagrađeni logopedi s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta nagradom „Ivan Filipović„ za 2014. godinu u području znanstvenoga i stručnog rada! 

 

Nagrađen tim projekta ICT-AAC

 

Projektni tim projekta „Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama (ICT-AAC)", u kojem sudjeluju četiri fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Grafički fakultet i Filozofski fakultet, dobitnik je godišnje nagrade „Ivan Filipović„ za 2014. godinu u području znanstvenoga i stručnog rada. Nagradu Ivan Filipović dodjeljuje Republika Hrvatska za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti i predstavlja najviše priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju.

Logopedi koji su sudjelovali u projektu i koji su dobili ovu nagradu su:doc. dr. sc. Jasmina IvšacPavliša(voditeljica tima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta), doc. dr. sc. Luka Bonetti,  izv. prof. dr. sc Tatjana Prizl Jakovac, dr.sc. Ana Leko Krhen, Andrea Feješ, Monika Rosandić te Maja Peretić.

 

S Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u projektu su sudjelovali još i:prof. dr. sc. Marta Ljubešić,

prof. dr. sc. Zrinjka Stančić, prof. dr. sc. Jasmina Frey Škrinjar, dr. sc. Jasmina Stošić, Ana Marija BohačekiKatarina Talian te studentice studijskog programa logopedija: Klara Popčević, Maja Rožić, Antonija Blaži, Andrea Zec i Ivana Gojević.

 

Projekt je bio sufinanciran od Fonda za ulaganje u znanost i inovacije u okviru IPA komponente IIIci za cilj je imao istraživanje i razvoj inovativnih informacijskih i komunikacijskih usluga za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama u Hrvatskoj te prijenos znanja u području potpomognute edukacije i komunikacije između uključenih akademskih institucija te udruga i institucija koje se bave osobama sa složenim komunikacijskim potrebama. Istraživanja su rezultirala razvojem mnogih usluga i aplikacija usmjerenih na dva glavna područja: edukaciju i komunikaciju. One se koriste u radu s djecom (pred)školske dobi sa složenim komunikacijskim potrebama, ali i za rad s djecom urednog razvoja starije predškolske i mlađe školske dobi kod usvajanja vještina koje prethode čitanju, pisanju i računanju.

Projektni tim ICT-AAC je u razdoblju od 2013. do 2015. godine osmislio i razvio 12 aplikacija namijenjenih pametnim pokretnim uređajima (tabletima) zasnovanima na operacijskim sustavima iOS i Android, dok se 4 od njih mogu koristiti putem World Wide Weba na bilo kojem osobnom računalu. Razvijene aplikacije se mogu besplatno dohvatiti iz internetskih trgovina aplikacija, što ih čini dostupnima svoj djeci koja imaju pristup Internetu.

Aplikacije su dostupne i na stranicama projekta http://www.ict-aac.hr/index.php/hr/aplikacije i potpuno besplatne.

Do sada su ICT-AAC aplikacije dohvaćene više od 20 000 puta te imaju u prosjeku 60 novih dohvata svaki dan.Razvijene aplikacije imaju višestruke pozitivne učinke u obrazovnim procesima u području predškolskog odgoja i ranog školskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.