16.03.18

6. Hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije s međunarodnim sudjelovanjem

Slika zaslona 2018-03-16 u 09.08.49

Pozivamo Vas na 6. Hrvatski kongres iz neurorehabilitacije i restauracijske neurologije s međunarodnim sudjelovanjem, koji će se održati u Osijeku 6. do 9. svibnja 2018.

Detalljnije u PDF-u Pozivnica Kongres 2018

TEME KONGRESA/THEMES

● Neuroplastičnost i neuromodulacija u neurorehabilitaciji / Neuroplasticity and neuromodulation in neurorehabilitation

● Rehabilitacija bolesnika s moždanom traumom / Neurorehabilitation of patients with traumatic brain injury

● Rehabilitacija bolesnika s ozljedom leđne moždine / Neurorehabilitation of patients with spinal cord injury

● Rehabilitacija bolesnika s moždanim udarom / Neurorehabilitation of stroke patients

● Rehabilitacija bolesnika s neuromuskularnim bolestima / Neurorehabilitation of patients with neuromuscular diseases

● Rehabilitacija bolesnika s bolestima pokreta / Neurorehabilitation of patients with movement disorders

● Rehabilitacija bolesnika s multiplom sklerozom i autoimunim bolestima / Neurorehabilitation of patients with multiple sclerosis and autoimmune disorders

● Rehabilitacija bolesnika s poremećajima ishrane i gutanja / Neurorehabilitation of patients speech and swallowing disorders

● Postoperativna neurorehabilitacija / Postoperative neurorehabilitation

● Neurorehabilitacija u jedinicama intenzivnog liječenja / Neurorehabilitation in intensive care units

● Rehabilitacija kroničnih bolnih sindroma / Rehabilitation of chronic pain disorders

● Rehabilitacija bolesnika s vestibularnim poremećajima / Neurorehabilitation of patients with vestibular disorders

● Neuropsihološka obrada i kognitivna neurorehabilitacija / Neuropsychological assassement and cognitive neurorehabilitation

● Rehabilitacija autonomnih živčanih disfunkcija / Neurorehabilitation of autonomic dysfunction

● Rehabilitacija oštećenja perifernog živčanog sustava / Neurorehabilitation of patients with peripheric nerve injuries

● Rehabilitacija kome i poremećaja svijesti / Neurorehabilitation of coma and impaired consciousness patients

● Epilepsija / Epilepsy

● Poremećaji spavanja i neurorehabilitacija / Sleep disorders and neurorehabilitation

● Neurorehabilitacija u osoba s psihičkim poremećajima / Neurorehabilitation of patients with mental disorders

● Etika i neurorehabilitacija / Ethical issues in neurorehabilitation

● Pedijatrijska neurorehabilitacija i prijelaz na neurorehabilitaciju odraslih osoba / Childhood neurorehabilitation and transition to adult person neurorehabilitation

● Gerijatrijska neurorehabilitacija / Geriatric neurorehabilitation

● Neurofiziološke i neuroradiološke metode u evaluaciji neurorehabilitacije / Neurophysiological and neuroradiological methods of evaluation in neurorehabilitation

● Alternativne i komplementarne metode neurorehabilitacije / Alternative and complementary methods of neurorehabilitation

● Simpozij "Glavobolje" – Sekcija za glavobolje Hrvatskog neurološkog društva / Symposium "Headaches" – Section for Headaches of the Croatian Neurological Society