07.06.16

Konferencija na temu potpomognute komunikacije u Zagrebu

Konferencija na temu potpomognute komunikacije u Zagrebu

Početkom rujna u Zagrebu će se održati konferencija pod nazivom Asistivna tehnologija i komunikaAACija (1.-2. rujna 2016.). Izlaganja su vrlo šarolika, tako će nas u svijet tehnologije i potpomognute komunikacije uvesti sami korisnici (Kathrin Lemler i Mario Marušić). Prezentirat će i brojni logopedi (John Costello, Gayle Porter, Patricia Politano) koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu s osobama sa složenim komunikacijskim potrebama kao i drugi stručnjaci.  S obzirom na nedovoljnu zastupljenost potpomognute komunikacije u Hrvatskoj nadamo se velikom odazivu od strane logopeda koji svoja izlaganja mogu popratiti posterima.

Više detalja o konferenciji možete naći na sljedećoj poveznici: http://www.ataac.eu/