19.12.2019

Novoosnovana Podružnica Hrvatskog logopedskog društva

Izvještaji

Novoosnovana Podružnica Hrvatskog logopedskog društva objedinjuje logopede iz Krapinsko-zagorske, Varaždinske i Međimurske županije. Na sastanku 2. listopada u Varaždinu u prostorima Centra za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar donesena je odluka o članovima Izvršnog odbora Podružnice.

Međimurska – Predsjednica Ivana Srebačić

Krapinsko-zagorska – Tajnica Karolina Ščapec Kos

Varaždinska – Potpredsjednica Mia Marčec

Kao pomoć u organizaciji aktivnosti u svakoj županiji izabrane su Željka Slaviček za Međimursku, Tamara Miletić Damjanović za Krapinsko-zagorsku i Dijana Strahonja Težak za Varaždinsku.

Podružnica planira imati zajednička predavanja i međusobno raditi na promicanju struke.