19.12.2019

PDV u privatnim logopedskim kabinetima

Izvještaji

V A Ž N O!
Od 3.1.2019. godine na logopedske usluge koje se obavljaju u privatnoj praksi ne obračunava se PDV i to temeljem članka 9 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koji je objavljen u Narodnim novinama 1/19