19.10.2022

Poziv na izvanrednu skupštinu HLD-a 2022

Događanja

Poštovane kolegice i kolege, članice i članovi HLD-a,

pozivam vas na Izvanrednu Skupštinu HLD-a koja će se održati 24.10.2022. (ponedjeljak) s početkom u 19,30 sati u hibridnom obliku

Prijedlog Dnevnog reda je:

  1. Utvrđivanje broja prisutnih članova i prihvaćanje predloženog Dnevnog reda
  2. Izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
  3. Donošenje odluke o izmjeni Stututa HLD-a
  4. Donošenje odluke o nastavku rada Skupštine i donošenju pravovaljanih odluka u sastavu prisutnih članova, sukladno Statutu HLD-a i novodonesenoj Odluci
  5. Izvještavanje o dosadašnjim postupcima vezano za Zakon o logopedskoj djelatnosti i usuglašavanje daljnjih postupaka
  6. Izvješće i usuglašavanje o izradi i vizualu (izgledu i sadržaju) nove web stranice
  7. Razno

Izvanredna skupština HLD se saziva zbog iznimno važnog razloga, a to je Zakon o logopedskoj djelatnosti i daljnji postupci koje želimo predložiti u cilju ostvarivanja naše dugogodišnje borbe za naš Zakon. O svemu što je Upravni odbor do sada odradio te što još želi predložiti kao moguće aktivnosti, želimo informirati članstvo te također čuti mišljenje članstva i na temelju dogovora na Skupštini donijeti odluku o daljnjem postupanju.

Stoga vas molim da se Skupštini odazovete jer se tiče svih logopeda u Republici Hrvatskoj.

Tema će biti kratko i jasno koncipirana i prezentirana te je jako važno da svi zajedno donesemo zaključke kako postupati dalje u cilju stvaranja uvjeta za donošenje navedenog zakona.

Također, budući da u Statutu HLD-a nije eksplicitno navedeno da se Skupština može održavti online putem niti da je moguće donošenje odluka online glasovanjem, nužno je tu novinu unijeti u Statut. Stoga na je Skupštini potrebno donijetu takvu odluku. Dosadašnje dvije Skupštine i glasovanja koja su se provela u online okruženju su pravovaljani budući da smo na svakoj Skupštini donijeli odluku o tome te budući da se radilo o izvanrednim situacijama uzrokovanim pandemijom Covid-19. No, da bi za slučaj potrebe i dalje mogli na ovaj način funkcionirati, potrebno je tu mogućnost, po uzoru na druge pravne subjekta, ugraditi i u naš Statut. Stoga vam u prilogu šaljemo i prijedlog dopune Statuta te pitanje o kojem će se glasovati.

Radna skupina za izradu nove web stranice aktivno radi na projektu osmišljavanja vizuala i izrade web stranice te vas želimo izvijestiti o učinjenom i usuglasiti se oko iznesenih prijedloga.

Zbog iznimno važnog razloga (Zakon o logopedskoj djelatnosti) molim vas da se priključite u što većem broju uživo ili na gore navedenu poveznicu.

U ime UO HLD-a i svoje osobno ime, do susreta, lijepo vas pozdravljam.

Predsjednica HLD-a

Prof.dr.sc. Draženka Blaži

Poziv na Izvanrednu skupštinu HLD-a 2022.pdf
Nadopuna Statuta

Ključne riječi