06.03.2022

Zbornik sažetaka

Izvještaji

6. kongres hrvatskih logopeda s međunarodnim sudjelovanjem
“Izazovi moderne logopedije – perspektiva i iskustva logopeda današnjice”
– 03. travnja 2022.
Split, Hrvatska

BOOK OF ABSTRACTS

6th Congress of Croatian SLPs
“Challenges of modern speech and language pathology – See the world through the eyes of a modern SLP experts“

Split, Croatia
01 – 03 April 2022

Preuzmite PDF dokument klikom na sliku ili na link ispod slike.

Zbornik sažetaka 6. kongres hrvatskih logopeda

Ključne riječi