O nama

Hrvatsko Logopedsko Društvo

Hrvatsko logopedsko društvo (HLD) – Croatian Logopedic association (CroLA) – je samostalna i dragovoljna, neprofitna udruga koja od 1992.godine okuplja logopede na teritoriju Republike Hrvatske.

Glavni cilj HLD-a je okupljanje magistra logopedije ( uključujući i logopede čiji se stručni naziv mijenjao tijekom prijašnjih godi a) koji se bave stručnim, kliničkim i znanstvenim radom osoba s poremćajima jezičko-govorno-glasovne komunikacije, oštećenjima sluha i poremećajima gutanja.

Kroz svoje djelovanje HLD radi na unapređivanju stručnog i znanstvenog rada članova, kao i na zaštiti, strateških interesa struke i logopedije kao znanstvene grane.

U ostvarivanju svojih ciljeva HLD djeluje kroz povezivanje članova, te brigom i zaštitom logopeda u različitim sektorima djelovanja. Uz zaštitu članova i struke, kroz rad Sekcija i Podružnica omogućuje se cjeloživotno obrazovanje i podrška članovima Udruge.

Uz rad usmjeren prema članovima Društva, HLD radi na popularizaciji logopedije kroz organizaciju predavanja i aktivnosti vezanih za edukaciju šire javnosti o djelovanju logopeda, putem događaja kao što je obilježavanje Europskog dana logopedije, Međunarodnog dana svjesnosti o mucanju, Podizanje svjesnosti o razvojnim jezičnimporemećajima…

HLD aktivno surađuje s međunarodnim organizacijama i udruženjima logopeda sa cijem promicanja struke.