O nama

ESLA

Europsku asocijaciju logopeda (EUROPEAN SPEECH AND LANGUAGE ASSOCIATION – ESLA Home – ESLA Europe osnovalo je devet europskih država 6. 3. 1988. godine je u Parizu. Tada je djelovala pod imenom CPLOL – Standing Liaison Committee of EU Speech and Language Therapists and Logopedists), a glavni cilj bio je razviti se u krovnu organizaciju logopeda na području Europske unije kako bi zajedničkim akcijama doprinijeli boljem prepoznavanju, promociji i zaštiti profesije i učinili ju održivom za sve buduće aktivnosti.

Članstvo Republike Hrvatske u ESLA-i

Vremenom se asocijacija značajno povećala i sada okuplja 33 nacionalne organizacije iz 30 zemalja predstavljajući tako preko 50 000 logopeda. Članovi ESLA-e su nacionalna stručna udruženja koja zadovoljavaju kriterije pridruživanja sukladno Statutu asocijacije. Naziv ESLA u uporabi je od 6. 3. 2021. godine kada je i sjedište organizacije premješteno iz Pariza u Brussel.

Republika Hrvatska aktivni je član ESLA-e od 2006. godine u Ateni. Od samog uključenja predstavnici Hrvatskog logopedskog društva aktivno djeluju u radu svih njenih tijela, u početku kao pridruženi član, a od 2013. kao aktivni član s pravom glasa. Predstavnici Hrvatskog logopedskog društva u Ateni bili su prof. dr. sc. Draženka Blaži, Darija Hercigonja Salamoni, mag. logopedije i izv. prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza.

Pridruživanje ESLA-i bio je zahtjevan zadatak jer je trebalo prilagoditi i uskladiti ciljeve Hrvatskog logopedskog društva s europskim okvirom djelovanja. I u tome smo uspjeli. U radu asocijacije, kao delegati Hrvastkog logopedskog društva, uz gore navedene članice, sudjelovala je i izv. prof. .dr. sc. Ana Leko i doc. dr .sc. Blaženka Brozović koja od 2019. god. obnaša dužnost podpredsjednice ESLA-e.

Članovi Hrvatskog logopedeskog društva sudjelovali su i sudjeluju u radu brojnih radnih skupina prodonoseći tako svojim znanjima i predanošću svim ciljevima ESLA-e definirani njenim strateškim dokumentima.

ESLA je članica CEPLIS-a (CEPLIS – The European Council of the Liberal Professions) što joj dodatno omogućava artikliranje svojih strateških ciljeva na razini Europske unije.
ESLA organizira brojne akcije s ciljem promocije profesije, edukacije i svih drugih akcija usmjerenih na članove, korisnike i donositelje politika osiguravajući tako značajnu podršku asocijacima na nacionalnoj razini.

Najznačajnija aktivnost je svakako Europski dan logopedije (European Day of SLT) koji se svake godine obilježava na datum osnutka, tj. 3. ožujka European Day of Speech and Language Therapy (#EuroSLTDay). ESLA-ine aktivnosti možete pratiti na sljedećim društvenim mrežama Facebook, Twitter @ESLAEurope i Instagram @esla_eu.