O nama

Podružnice

U HLD-u djeluju podružnice koje se osnivaju na teritorijalnom načelu i djeluju na području jedne ili više županija.
Podružnicu može osnovati najmanje 10 članova HLD-a, koji djeluju na području za koje osnivaju podružnicu.

Podružnica na skupštini iz svoga članstva bira predsjednika, zamjenika i tajnika na period od četiri godine. Izbor treba potvrditi Upravni odbor HLD-a.

Podružnice mogu organizirati seminare, simpozije i slične skupove sukladno planu i programu rada kojeg potvrđuje UO HLD-a.
Predsjednik podružnice je član UO HLD-a.

Kako biste pristupili novostima i edukacijama i posebnom sadržaju svih podružnica, prijavite se na ovom linku.