O nama

Skupština

Skupština HLD-a je najviše tijelo HLD-a koje je sačinjen od redovnih članova Društva, i samo oni imaju pravo donošenja odluka unutar Društva. Redovno sastajanje Skupštine je jednom godišnje, a i izvanrednu Skupštinu može sazvati Upravni odbori ili redovni Član društva sukladno Statutu.

Skupština društva donosi:

 • Statut, izmjene i dopune Statuta
 • godišnji program rada
 • financijski plan
 • Etički kodeks logopeda
 • Pravilnike o dodjeli priznanja
 • Pravilnik o radu Podružnica
 • Pravilnik o radu Sekcija
 • odluku o godišnjem izvješću o radu i financijskom izvješću
 • odluku o visini članarine
 • razatra financijska izvješća
 • bira i razrješava predsjednika, Upravni odbor, članove Suda časti i Nadzornog odbora HLD-a
 • razmatra izvješća radnih tijela, podružnica i sekcija
 • donosi odluku o prestanku rada HLD-a
 • donosi odluke o pitanjima s dnevnog reda i o svim pitanjima koje nisu u nadležnosti drugih tijela HLD-a