O nama

Upravni odbor

Upravni odbor HLD-a čine predsjednik, podpredsjednik i pet članova koje bira Skupština HLD-a od svojih redovnih članova na mandat od četiri godine.

Prošireni upravni odbor čine članovi UO i predsjednici podružnica i sekcija.

Članovi Upravnog odbora

Karolina Lice

predsjednica

Kristina Majić

potpredsjednica

Katarina Pavičić Dokoza

tajnica

Mario Dilberović

Jelena Gligora Segedi

Ivana Kujundžić

Ivanka Karačić