O STUDIJU LOGOPEDIJE

Kako postati logoped?

Od uvođenja bolonjskog sustava studiranja u Hrvatskoj, logopedija se može studirati na tri razine sveučilišnoga studija.

Preddiplomski studij prva je razina studija. Završetkom trogodišnjega preddiplomskog studija stječe se naziv prvostupnik/ica logopedije. Preddiplomski studij logopedije izvodi se na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na Sveučilištu u Rijeci.

Diplomski studij druga je razina studija. Završetkom dvogodišnjega diplomskog studija stječe se naziv magistar/a logopedije što omogućuje samostalno obavljanje logopedske djelatnosti. Diplomski studij logopedije trenutačno se izvodi samo na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a od akademske godine 2023./2024. planiran je i na Sveučilištu u Rijeci.

Treća razina studija u području logopedije jesu poslijediplomski studiji na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – jedan specijalistički i jedan doktorski studij. Specijalistički studij Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji usmjeren je na područje rane intervencije i pruža specijalistička stručna znanja. Završetkom studija stječe se naziv sveučilišni specijalist/specijalistica rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji.

 

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Sveučilište u Rijeci

Doktorski studij Poremećaji jezika, govora i slušanja najviši je stupanj obrazovanja u području logopedije. Usmjeren je na obrazovanje polaznika za provođenje znanstvenih istraživanja. Završetkom studija polaznik stječe titulu doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja logopedije.

Hrvatsko logopedsko društvo član je krovne europske udruge logopeda European Speech and Language Therapy Association (ESLA). Od osnivanja 1988. do promjene naziva 2020. godine, udruga je djelovala pod nazivom „Standing Liaison Committee of Speech and Language Therapists/Logopedists in the European Union“ (CPLOL).

Svjetsko udruženje logopeda djeluje pod nazivom IALP – International Association of Communication Sciences and Disorders. U području logopedije značajnu ulogu ima i Američko logopedsko društvo – American Speech-Language-Hearing Associatin (ASHA).