PODACI O SUDIONIKU KONGRESA


KOTIZACIJA

Molimo označite posljednji stupac u skladu s Vašim odabirom.Uplate za ranu kotizaciju
primaju se najkasnije
do 30. lipnja 2015.
Članovi HLD-a, CPLOL-a i IALP-a 800,00
Ostali 1000,00
Studenti 400,00
Jednodnevna kotizacija 400,00

Simpozij Disfagija - LOGOPEDSKI PRISTUP

Molimo označite posljednji stupac u skladu s Vašim odabirom.Za sudionike kongresa 200,00
Ostali 300,00
Captcha image