Podružnice

U HLD-u djeluju podružnice koje se osnivaju na teritorijalnom načelu i djeluju na području jedne ili više županija.
Podružnicu može osnovati najmanje 10 članova HLD-a, koji djeluju na području za koje osnivaju podružnicu.
Podružnica na skupštini iz svoga članstva bira predsjednika na dvije godine, kojeg mora potvrditi UO HLD-a. Također bira i   tajnika i blagajnika podružnice.
Podružnice mogu organizirati seminare, simpozije i slične skupove sukladno planu i programu rada kojeg potvrđuje UO HLD-a.
Predsjednik podružnice je član UO HLD-a.

...