Sekcije

Poradi promicanja stručnog i znanstvenog rada u HLD-u su osnovane stručne i znanstvene sekcije.

Sekcije HLD-a su :

  • Sekcija logopeda u zdravstvu
  • Sekcija logopeda u djelatnosti socijalne skrbi
  • Sekcija školskih logopeda
  • Sekcija predškolskih logopeda
  • Sekcija logopeda u privatnoj praksi