24.02.2014

VAŽNO! Revizija članstva HLD-a

Izvještaji

Poštovane kolegice i kolege,

UO HLD-a na sastanku održanom 14. veljače 2014. donio je odluku o potrebi revizije članstva HLD-a.

Naime, prema čl. 10 Statuta HLD-a, članstvo u HLD-u prestaje neredovitim plaćanjem članarine dulje od šest mjeseci.

Članak 10.

Članstvo u HLD-u prestaje istupanjem, isključenjem ili smrću.

Istupanje iz HLD-a mora se zatražiti pismenim zahtjevom.

Članovi HLD-a mogu biti isključeni:

– ako svojim postupcima narušavaju ugled HLD-a te štete ugledu i časti struke

– ako se ogriješe o načela etike

– ako ne plaćaju članarinu HLD-a dulje od šest mjeseci.

O isključenju članova odluku donosi Sud časti.

Protiv odluke o isključenju član se može žaliti Skupštini HLD-a, koja donosi konačnu odluku.

Članarinu je potrebno platiti do 31. 05. tekuće godine. U kolovozu 2013. tajništvo HLD-a uputilo je dopis članovima u kojima ih se moli da redovito podmiruju svoje obveze jer će u protivnom, njihovo članstvo u HLD-u prestati.

U dobroj volji, UO HLD-a odlučio je da se članove još jednom podsjeti na obveze prema društvu.

Ovim putem, obavještavamo sve članove HLD-a na potrebu podmirivanja članskih obveza za 2013. Ukoliko niste platili članarinu, molimo Vas da to učinite do 31. ožujka 2014.

Kod uplate članarine navesti ime i prezime člana, te godinu za koju se članarina plaća.

Godišnja članarina iznosi 150 kn i uplaćuje se na:

HRVATSKO LOGOPEDSKO DRUŠTVO
MB: 0148300
ŽIRO-RAČUN: 2340009-1100052747  kod PBZ
DEVIZNI ŽIRO-RAČUN:  IBAN: HR56 2340 0091 1000 5274 7

SWIFT: PBZGHR2X,
Privredna banka, Račkog 6, 10 000 Zagreb

SVRHA UPLATE: članarina za 20__, za IME I PREZIME ČLANA DRUŠTVA

Ukoliko do tada ne izvršite uplatu članarine, prestaje vaše članstvo u Hrvatskom logopedskom društvu.

Također podsjećamo da je uplatu članiarine za 2014. potrebno izvršiti do 31.05. 2014. godine.

Ovim putem zahvaljujemo svim članovima na trudu i doprinosu!

Upravni odbor Hrvatskog logopedskog društva: 

Predsjednica HLD-a   Danica Andrešić, prof.

Prof. dr. sc. Draženka Blaži

Dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza

Darija Hercigonja Salamoni, prof.

Željka Butorac, prof.