O nama

IALP

Međunarodno udruženje komunikacijskih znanosti i poremećaja (International Association of Communication Sciences and Disorders, IALP) neprofitna je svjetska organizacija logopeda i fonetičara. Udruženje je osnovao Emil Fröschels 1924. godine u Beču s ciljem povezivanja i umrežavanja kliničara i istraživača koji se bave raznolikim pitanjima vezanim uz jezik, govor i glas.

Udruženje ima za cilj suočiti se s različitim pitanjima i izazovima vezanim za jezične, govorne, komunikacijske poremećaja te poremećaje glasa, gutanja i slušanja. Glavna misija IALP-a je unaprijediti kvalitetu života osoba s navedenim poremećajima. Stoga IALP izravno surađuje sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (eng. World Health Organization, WHO), organizacijom koja djeluje kao koordinirajuće tijelo međunarodnog javnog zdravstva. Trenutno IALP okuplja 47 zemalja članica.

Stručna i znanstvena djelatnost IALP ostvaruje se putem 14 Odbora i to:

 • Odbor za afaziju
 • Odbor za audiologiju
 • Odbor za alternativnu i augmentativnu komunikaciju
 • Odbor za poremećaj sa spektra autizma
 • Odbor za dječji jezik
 • Odbor za dječji govor
 • Odbor za rascjepe nepca i kraniofacijalne malformacije
 • Odbor za disfagiju
 • Odbor za obrazovanje fonijatara
 • Odbor za obrazovanje logopeda i audiologa
 • Odbor za tečnost govora
 • Odbor za motoričke govorne poremećaje
 • Odbor za višejezična i višekulturalna pitanja
 • Odbor za glas

Organizacija konferencija

IALP organizira i konferenciju s ciljem spajanja kliničara i istraživača i razmjene njihova znanja i iskustava. Prvi međunarodni kongres logopedije i fonijatrije održan je na Bečkom institutu za fiziologiju od 3. do 5. srpnja 1924. godine u organizaciji Emila Fröschelsa.

Teme o kojima se na prvoj konferenciji raspravljalo bile su vezane prvenstveno uz afaziju i poremećaje govora kod djece, ali se tada i otvorila rasprava da se na sljedećim konferencijama počnu preispitivati i druge teme kao što su mucanje, senzorička oštećenja povezana s glasom i govor te važnosti usklađivanja terminologije.

Zanimljivo je da su na prvoj konferenciji uglavnom sudjelovali stručnjaci s njemačkog govornog područja, no već na 4. konferenciji održanoj 1930. u Pragu IALP-ova konferencija počinje biti sve više internalizirana pridruživanjem isključivo europskih država.

Dora Knežević na 31. IALP Kongresu u Taipei, Tajvan
Jelena Kuvač Kraljević i Dora Knežević s Carol Westby,
profesoricom iz područja logopedije i trenutno konzultanticom
u Bilingual Multicultural Services u Albuquerque u New Mexico
koja ima hrvatske korijene.

Konferencija se u početku održavala svaku drugu godinu s 14 -godišnjim prekidom (od 1936. do 1950.) zbog ratnih zbivanja. Od prve konferencije održane u poslijeratnom razdoblju u Amsterdamu 1950., odlučeno je da se održava svaku treću godinu. I od tada pa sve do danas održava se u kontinuitetu mijenjajući države i kontinente. Tako je primjerice 14. IALP konferencija 1971. po prvi puta održana izvan Europe i to u Buenos-Ariesu u Argentini.

Osim rata samo je COVID-19 situacija uspjela poremetiti dinamiku održavanja IALP konferencije. Tako umjesto u kolovozu 2022, 32nd Word Congress of the IALP odgođen je za kolovoz 2023. na istom mjestu u Aucklandu na Novom Zelandu. 33. IALP kongres održat će se u Izraelu 2025., a 100. obljetnica osnivanja IALP-a 2024. u Beču.

Članstvo HLD-a u IALP-u

Hrvatsko logopedsko društvo aktivna je članica IALP od 2020. Godinu ranije, 2019. Jelena Kuvač Kraljević bila je nominirana za članicu Odbora za dječji jezik te je njezina nominacija prihvaćena i potvrđena na 31. konferenciji IALP-a održanoj na Tajvanu. Nakon toga, 2020. i HLD postaje službeni član IALP, a iste godine Dora Knežević postaje drugi hrvatski delegat prihvaćen u Odbor za motoričke govorne poremećaje.

Članice Odbora za dječji jezik na IALP konferenciji 2019. na Tajvanu: s lijeva na desno: Kakia Petinou (Cipar), Sara Ferman (Izrael), Jelena Kuvač Kraljević (Hrvatska), Christine McKean (Velika Britanija), Carol Westby (SAD), Marleen F. Westerveld (Australija), Gail T. Gillon (Novi Zeland), Fernanda Dreux M. Fernandes (Brazil), Mary Claessen (Australija) i Nickola Wolf Nelson (SAD).

Online simpozij

Hrvatske članice značajno doprinose radu Odbora putem projekata i diseminiranja rezultata. Tako primjerice, povodom Dana razvojnog jezičnog poremećaja, Odbor za dječji jezik organizirao je online simpozij na kojem su predstavljeni i hrvatski podatci.

Program simpozija

Osim što je IALP prostor i vrijeme za povezivanje znanstvenika i stručnjaka iz područja logopedije, on je to isto i za stvaranje novih poznanstava i prijateljstava.